Istraživanja slušanosti - Ipsos Strategic Puls
Vala kaze ortak koji vise nije u ipsosu da od maja samo jedan mesec nisu bili najjaci i da za celu godinu imaju najjaci ser
Reply
bar dva nisu bili prvi u periodu koji pominjes, a bar jos tri nije bilo kako kazu 'dominantno' vec za nijansu.
Radio Fokus zajedno sa piratskom mrežom "Radio Balkan" na nizu nelegalnih frekvencija na sramotu drzave - 1159. dan.
Reply
[Image: hZPsmQx.jpg]
Reply
play ekipa mozda nekad i nauci da vadi tabele iz baze ipsosa...
Radio Fokus zajedno sa piratskom mrežom "Radio Balkan" na nizu nelegalnih frekvencija na sramotu drzave - 1159. dan.
Reply
April 2018. Srbija prema SHR:
1. Radio S
2. Play
3. Hit FM
4. Bg1
5. S2
6. Bg 202

April 2018. Beograd prema SHR:
1. Karolina
2. Naxi
3. Play
4. Hit FM
5. Pink
6. Bg1

April 2018. Srbija prema RCH:
1. Play
2. Radio S
3. Hit FM
4. Bg1
5. S2
6. Bg 202

April 2018. Beograd prema RCH:
1. Play
2. Naxi
3. Karolina
4. Hit FM
5. Pink
6. Jat
Radio Fokus zajedno sa piratskom mrežom "Radio Balkan" na nizu nelegalnih frekvencija na sramotu drzave - 1159. dan.
Reply
Hvala na ovim redosledima - posle dužeg vremena imamo priliku da vidimo koje su najuspešnije stanice. Šteta što podaci nisu potpuniji.

Dakle, može se zaključiti da Play ima zahtevnije slušaoce od S-a, tj. Naxija i Karoline s obzirom na to da je prvi po dosegu, a nije prvi po udelu, što znači da je prosečno vreme slušanja osetno kraće tj. da se slušaoci manje zadržavaju na njemu. Doduše, tu je i manjak slobodnog vremena kod mlađe publike, pošto je jasno da Naxi, Karolina i S imaju prosečno stariju publiku koja obuhvata dosta penzionera.

Zanimljivo da AS FM-a i TDI-ja nema među 6 u Beogradu.
Reply
Detaljni Ipsosovi rezultati - udeli u slušanosti za 14-mesečni period od januara 2016. do marta 2017.

Cela Srbija:
RADIO S 14,5
PLAY RADIO 10,3
HIT FM RADIO 8,4
RADIO BEOGRAD I PROGRAM 6,2
RADIO S2 5,1
TDI RADIO 3,5
BEOGRAD 202 3,2
RADIO AS FM, NOVI SAD 3,1
RADIO KAROLINA, BEOGRAD 2,0
NAXI RADIO 1,9
RADIO BELLE AMIE 1,9
RADIO PINK 1,7
NOSTALGIE RADIO 1,5
JAT 1,3
RADIO NOVI SAD 1,1
RADIO S3 1,1
RADIO AS, ŠABAC 0,9
ROCK RADIO 0,8
RADIO BEOGRAD II PROGRAM 0,8
RADIO STUDIO B 0,6
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD 0,5
RADIO ROM 0,5
RADIO LAGUNA, BEOGRAD 0,5
RADIO S4 0,4
TOP FM 0,4

Beograd (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
PLAY RADIO 9,8
TDI RADIO 9,6
RADIO S 8,2
RADIO KAROLINA, BEOGRAD 6,7
RADIO BEOGRAD I PROGRAM 6,1
RADIO S2 6,0
NAXI RADIO 5,6
NOSTALGIE RADIO 5,5
RADIO PINK 5,4
HIT FM RADIO 5,0
JAT 4,0
RADIO S3 3,4
ROCK RADIO 2,7
BEOGRAD 202 2,5
RADIO STUDIO B 2,5
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD 1,9
RADIO LAGUNA, BEOGRAD 1,7
RADIO ROM 1,5
RADIO S4 1,3
TOP FM 1,2
RADIO BEOGRAD II PROGRAM 1,1
Vojvodina (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S 19,9
PLAY RADIO 10,1
RADIO AS FM, NOVI SAD 10,1
HIT FM RADIO 9,6
RADIO S2 6,2
RADIO BEOGRAD I PROGRAM 5,8
RADIO NOVI SAD 3,7
BEOGRAD 202 3,4
TDI RADIO 1,0
RADIO BEOGRAD II PROGRAM 0,6
RADIO KAROLINA, BEOGRAD 0,6
NAXI RADIO 0,6
RADIO PINK 0,5
JAT 0,5
NOSTALGIE RADIO 0,4
RADIO AS, ŠABAC 0,3
ROCK RADIO 0,2
TOP FM 0,2
RADIO S3 0,1
RADIO LAGUNA, BEOGRAD 0,1
RADIO S4 0,1
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD 0,1
Centralna Srbija (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S    14,6
PLAY RADIO    10,9
HIT FM RADIO    9,7
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    6,5
RADIO BELLE AMIE    4,4
RADIO S2    3,8
BEOGRAD 202    3,4
RADIO AS, ŠABAC    1,8
TDI RADIO    1,6
NAXI RADIO    0,7
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,7
RADIO S3    0,3
JAT    0,3
RADIO PINK    0,3
RADIO ROM    0,2
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    0,1
RADIO AS FM, NOVI SAD    0,1
Starosna grupa 12-19 za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
PLAY RADIO    25,4
HIT FM RADIO    11,8
RADIO S    9,0
TDI RADIO    8,3
RADIO PINK    4,4
RADIO AS FM, NOVI SAD    4,4
RADIO S2    3,0
RADIO S3    2,5
NAXI RADIO    1,9
BEOGRAD 202    1,8
JAT    1,6
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    0,9
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    0,7
RADIO BELLE AMIE    0,6
ROCK RADIO    0,6
RADIO S4    0,4
RADIO ROM    0,4
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,4
RADIO AS, ŠABAC    0,3
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,3
TOP FM    0,2
NOSTALGIE RADIO    0,2
RADIO STUDIO B    0,1
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,1
RADIO NOVI SAD    0,1
Starosna grupa 20-29 za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
PLAY RADIO    18,7
RADIO S    13,7
HIT FM RADIO    11,5
TDI RADIO    8,3
RADIO S2    4,2
RADIO AS FM, NOVI SAD    3,7
RADIO PINK    3,1
NAXI RADIO    3,0
BEOGRAD 202    1,8
RADIO BELLE AMIE    1,4
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    1,4
RADIO S3    1,3
JAT    1,3
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    1,2
ROCK RADIO    0,8
RADIO AS, ŠABAC    0,6
RADIO S4    0,6
TOP FM    0,5
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,3
RADIO ROM    0,3
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,3
NOSTALGIE RADIO    0,3
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,1
RADIO NOVI SAD    0,1
RADIO STUDIO B    0,1
Starosna grupa 30-39 za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S    19,0
PLAY RADIO    12,4
HIT FM RADIO    11,2
RADIO S2    6,0
RADIO AS FM, NOVI SAD    4,1
TDI RADIO    3,6
BEOGRAD 202    2,7
NAXI RADIO    1,7
RADIO BELLE AMIE    1,6
RADIO PINK    1,4
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    1,3
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    1,3
JAT    1,3
ROCK RADIO    1,2
RADIO S3    0,9
NOSTALGIE RADIO    0,8
RADIO AS, ŠABAC    0,8
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,6
RADIO STUDIO B    0,5
TOP FM    0,4
RADIO S4    0,4
RADIO ROM    0,4
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,3
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,3
RADIO NOVI SAD    0,2
Starosna grupa 40-49 za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S    18,6
HIT FM RADIO    9,4
PLAY RADIO    7,3
RADIO S2    7,1
BEOGRAD 202    3,8
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    3,4
RADIO AS FM, NOVI SAD    2,8
TDI RADIO    2,1
RADIO BELLE AMIE    1,9
JAT    1,9
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    1,8
NAXI RADIO    1,7
NOSTALGIE RADIO    1,3
RADIO S3    1,2
RADIO AS, ŠABAC    1,1
ROCK RADIO    1,0
TOP FM    0,8
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,8
RADIO PINK    0,7
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,6
RADIO STUDIO B    0,5
RADIO ROM    0,5
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,4
RADIO NOVI SAD    0,3
RADIO S4    0,3
Starosna grupa 50-65 za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S    12,8
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    9,9
RADIO S2    4,7
BEOGRAD 202    4,6
HIT FM RADIO    4,4
PLAY RADIO    4,0
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    3,4
NOSTALGIE RADIO    2,8
RADIO BELLE AMIE    2,4
RADIO NOVI SAD    2,1
RADIO AS FM, NOVI SAD    2,0
NAXI RADIO    1,9
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    1,3
RADIO PINK    1,3
JAT    1,1
RADIO STUDIO B    1,0
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    1,0
RADIO AS, ŠABAC    0,9
TDI RADIO    0,9
RADIO ROM    0,8
RADIO S3    0,6
ROCK RADIO    0,5
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,5
RADIO S4    0,4
TOP FM    0,1
Starosna grupa 66+ za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    28,4
RADIO NOVI SAD    5,2
RADIO S    5,0
NOSTALGIE RADIO    4,1
RADIO BELLE AMIE    3,3
BEOGRAD 202    3,3
RADIO S2    2,8
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    2,5
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    2,3
RADIO STUDIO B    2,0
RADIO AS FM, NOVI SAD    1,7
HIT FM RADIO    1,4
RADIO AS, ŠABAC    1,2
PLAY RADIO    1,0
RADIO S3    0,9
NAXI RADIO    0,8
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,8
RADIO PINK    0,7
JAT    0,6
RADIO ROM    0,5
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,2
RADIO S4    0,2
Žene za celu Srbiju:
RADIO S    15,2
PLAY RADIO    10,3
HIT FM RADIO    8,2
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    5,4
RADIO S2    5,2
RADIO AS FM, NOVI SAD    2,7
TDI RADIO    2,5
NAXI RADIO    2,5
BEOGRAD 202    2,3
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    2,2
RADIO PINK    2,0
JAT    1,6
NOSTALGIE RADIO    1,6
RADIO BELLE AMIE    1,5
RADIO S3    1,2
RADIO NOVI SAD    1,1
RADIO AS, ŠABAC    1,0
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,7
RADIO STUDIO B    0,6
ROCK RADIO    0,6
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,4
RADIO S4    0,4
RADIO ROM    0,4
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,4
TOP FM    0,3
Muškarci za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S    13,9
PLAY RADIO    10,4
HIT FM RADIO    8,7
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    7,0
RADIO S2    5,0
TDI RADIO    4,5
BEOGRAD 202    4,0
RADIO AS FM, NOVI SAD    3,4
RADIO BELLE AMIE    2,3
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    1,8
NOSTALGIE RADIO    1,5
RADIO PINK    1,4
NAXI RADIO    1,3
RADIO NOVI SAD    1,1
JAT    1,0
ROCK RADIO    1,0
RADIO S3    1,0
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,8
RADIO AS, ŠABAC    0,8
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,7
RADIO STUDIO B    0,7
RADIO ROM    0,6
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,5
TOP FM    0,5
RADIO S4    0,4
Samo osobe s osnovnom školom za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
PLAY RADIO    9,7
RADIO S    9,4
HIT FM RADIO    7,9
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    6,4
RADIO AS FM, NOVI SAD    4,0
TDI RADIO    3,5
RADIO BELLE AMIE    2,6
RADIO S2    2,5
RADIO PINK    2,2
RADIO AS, ŠABAC    2,1
RADIO NOVI SAD    1,6
BEOGRAD 202    1,3
RADIO ROM    1,3
RADIO S3    1,1
NAXI RADIO    0,6
JAT    0,6
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,5
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,4
RADIO STUDIO B    0,4
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    0,3
NOSTALGIE RADIO    0,3
ROCK RADIO    0,2
RADIO S4    0,1
TOP FM    0,1
Samo osobe sa srednjom školom za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S    16,1
PLAY RADIO    10,4
HIT FM RADIO    9,5
RADIO S2    5,0
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    5,0
TDI RADIO    3,6
RADIO AS FM, NOVI SAD    3,1
BEOGRAD 202    3,0
RADIO BELLE AMIE    2,2
RADIO PINK    1,8
NAXI RADIO    1,8
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    1,6
NOSTALGIE RADIO    1,4
JAT    1,3
RADIO S3    1,1
RADIO NOVI SAD    0,8
RADIO AS, ŠABAC    0,7
ROCK RADIO    0,7
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,6
TOP FM    0,5
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    0,4
RADIO STUDIO B    0,4
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    0,4
RADIO S4    0,4
RADIO ROM    0,4
Samo osobe sa fakultetom za celu Srbiju (samo one stanice koje su navedene za celu Srbiju):
RADIO S    14,6
PLAY RADIO    10,8
RADIO BEOGRAD I PROGRAM    9,3
RADIO S2    7,6
HIT FM RADIO    6,2
BEOGRAD 202    5,2
RADIO KAROLINA, BEOGRAD    4,5
NAXI RADIO    3,4
TDI RADIO    3,3
NOSTALGIE RADIO    3,0
RADIO AS FM, NOVI SAD    2,1
JAT    2,1
RADIO BEOGRAD II PROGRAM    1,9
ROCK RADIO    1,5
RADIO STUDIO B    1,5
RADIO NOVI SAD    1,4
RADIO LAGUNA, BEOGRAD    1,1
RADIO S3    1,0
RADIO PINK    0,9
RADIO S4    0,6
RADIO BELLE AMIE    0,6
TOP FM    0,4
RADIO BUM-BUM, BEOGRAD    0,3
RADIO ROM    0,2
RADIO AS, ŠABAC    0,1

Izvor: https://serbia.mom-rsf.org/fileadmin/Edi...6-2017.xls
----------------------------
Najjače starosne grupe:
Radio S - 30-39
Play radio - 12-19
Hit FM - 12-19
Beograd 1 - 66+
S2 - 40-49
TDI - 12-19 i 20-29
Beograd 202 - 50-65
AS FM - 12-19
Karolina - 50-65
Naxi - 20-29
Belle amie - 66+
Pink - 12-19
Nostalgie - 66+
Jat - 40-49
Novi Sad - 66+
S3 - 12-19
AS Šabac - 66+
Rock radio - 30-39
Beograd 2 - 66+
Studio B - 66+
Bum-bum - 50-65
Radio Rom - 50-65
Laguna - 40-49
S4 - 20-29
Top FM - 40-49

Da li stanicu više slušaju muškarci ili žene:
Radio S - žene
Play radio - muškarci, ali za dlaku
Hit FM - muškarci
Beograd 1 - muškarci
S2 - žene, ali prilično ujednačeno
TDI - muškarci
Beograd 202 - muškarci
AS FM - muškarci
Karolina - žene
Naxi - žene
Belle amie - muškarci
Pink - žene
Nostalgie - žene, ali za dlaku
Jat - žene
Novi Sad - ujednačeno
S3 - žene, ali prilično ujednačeno
AS Šabac - žene, ali prilično ujednačeno
Rock radio - muškarci
Beograd 2 - muškarci, ali za dlaku
Studio B - muškarci, ali za dlaku
Bum-bum - muškarci
Radio Rom - muškarci
Laguna - muškarci, ali za dlaku
S4 - ujednačeno
Top FM - muškarci, ali prilično ujednačeno

Najjače obrazovne grupe - na ovo dosta utiče to da li su slušaoci završili obrazovanje ili su još učenici/studenti:
Radio S - srednja škola
Play radio - fakultet
Hit FM - srednja škola
Beograd 1 - fakultet
S2 - fakultet
TDI - srednja škola
Beograd 202 - fakultet
AS FM - osnovna škola
Karolina - fakultet
Naxi - fakultet
Belle amie - osnovna škola
Pink - osnovna škola
Nostalgie - fakultet
Jat - fakultet
Novi Sad - osnovna škola
S3 - ujednačeno sve obrazovne grupe
AS Šabac - osnovna škola
Rock radio - fakultet
Beograd 2 - fakultet
Studio B - fakultet
Bum-bum - srednja škola
Radio Rom - osnovna škola
Laguna - fakultet
S4 - fakultet
Top FM - srednja škola

Najjača geografska uporišta nacionalnih stanica:
Radio S - Vojvodina
Play radio - Centralna Srbija
Hit FM - Centralna Srbija
Beograd 1 - Centralna Srbija
Radio S2 - Vojvodina
Beograd 202 - Centralna Srbija i Vojvodina
Beograd 2 - Beograd
Reply
Nisam imao predstavu da je Karolina toliko slušana.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)