Ratelov Pregled tržišta telekomunikacija
#61
Ima grešaka i ovako izgledaju ispravljeni grafikoni:
[Image: lRuMTVN.png]
Suština je digitalija definitivno pobedila u Srbiji i da samo 20% kuća na analogiji.


64,2% - ukupna penetracija paytv usluga
58,1% - KDS
54%    - analogni KDS

Dakle, 37,3% koristi KDS, kao jedini način prenosa koji još uvek koristi analogiju, a 62,7% je sigurno digitalno (ili ne gleda tv)
Procena je da od tih 37,3% KDS pretplatnika 54% gleda analogno, što je samo 20% ukupnog broja domaćinstva u Srbiji.

U Srbiji samo 0,7% kuća nema ni jedan tv, tako da možemo reći da oko 79% ljudi gleda samo digiralnu tv.

Naravno, ova matematika je prema domaćinstvima, verovatno je nešto različita kada bi se gledali stanovnici, međutim tu nema ovako preciznih podataka.
“Obrazovana osoba je naučila da se informacija gotovo uvek objavljuje da bi u najboljem slučaju bila nekompletna; vrlo često je netačna, služi usmeravanju u pogrešnom pravcu, neretko izmišljena, neiskrena je ili – sasvim pogrešna.”
Russell Wayne Baker
Reply
#62
Objavljen je Ratelov Pregled tržišta telekomunikacija za 2016. god
http://www.ratel.rs/upload/documents/Pre...202016.pdf

Nešto je već pisano za četvrti kvartal 2016. (http://rtvforum.net/showthread.php?tid=3...#pid184629) a sad ima i detaljnijih informacija:

Fiksna telefonija: broj korisnika u 2016. pao na 2,55 miliona u odnosu na 2,6 miliona iz 2015. Tokom 2016. bilo je 72.360 prenosa brojeva u fiksnoj mreži a ukupno 183.698 otkako je uvedena ta mogućnost 2014. godine.
Mobilna telefonija: Na kraju 2016. broj postpejd korisnika je iznosio 52% što je 2,4% više nego u 2015. 

Operateri po broju korisnika beleže ovakve trendove:
- Telekom sa 46,1% rast na 46,8%
- Telenor sa 32,3% pad na 31,2%
- Vip sa 21,6% rast na 22%

Tokom 2016. bilo je 122.425 prenosa brojeva a ukupno 540.552 računajući od 2011. 

Internet: Broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa internetu porastao je sa 1,32 miliona u 2015. na 1,45 miliona u 2016. godini.

Raspodela broja pretplatnika prema načinu pristupa (u hiljadama):

[Image: Raspodela_pretplatnika_prema_na_inu_pristupa.jpg]

Najveći rast od 64% beleži pristup putem optičkih kablova (ali i dalje jako skroman ukupan broj), putem kabla se broj korisnika uvećao za 18% a xDSL samo 2%. Naveden je i procentualni udeo VDSL korisnika u ukupnom broju xDSL korisnika i sada iznosi 28%.

Raspodela korisnika prema brzini:
- manje od 10 Mb/s: 9,5%
- 10-20 Mb/s: 55,2%
- 20-50 Mb/s: 29,3%
- 50-100 Mb/s: 5,6%
- više od 100 Mb/s: 0,3%

Distribucija medijskih sadržaja (kablovska, IPTV, DTH i ostalo): Ukupan broj pretplatnika porastao za 4%, sa 1,6 miliona iz 2015. na 1,66 miliona krajem 2016. Oko 2/3 domaćinstava koristi neku od ovih usluga. 

Kablovska distribucija beleži rast od 3% i sada ima 961.000 korisnika, IPTV oko 4% (420.000) i DTH sa 258.000 ostaje na istom nivou iz 2015. godine.
Zanimljiv podatak za ostale načine distribucije (preko interneta, bežične mreže, plaćene terestrijalne TV) gde se beleži rast sa 0,3 na 1,5% i ima 28000 pretplatnika (napisali greškom 2800 u dokumentu).
I po prvi put je na kraju jedne godine broj korisnika digitalne kablovske veći od onih na analognoj (odnos 53:47)

Ove godine koristili su grafikone sa više nijansi različitih boja pa je sve daleko preglednije nego u prošlom izveštaju.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)