Radio Aparat
#11
Skoča u gostovanju kod Panovića najavio svoju novu emisiju Gistro pedija u kojoj će u gostovati imena poput Gorana Terzića, Žikice Simića, Miška Bilbije... Trebalo bi da svaka emisija bude posvećena jednom muzičaru ili sastavu.
Reply
#12
Nova URL adresa: http://ca3.rcast.net:8060/;stream.mp3
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)