Nova TV (Hrvatska)
Vijeće za elektroničke medije donijelo odluku po zahtjevu Slovenia Broadband S.a.r.L. za stjecanjem sto posto dionica društva Nova TV d.d.

Vijeće za elektroničke medije, na sjednici održanoj 14. studenog 2017., donijelo je jednoglasnu odluku da ne postoje zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda, a zbog nedopuštenosti koncentracije u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

Slovenia Broadband S.a.r.l., koje je podnijelo prijavu, je međunarodno holding društvo koje upravlja poslovanjem raznih operativnih društava u srednjoj i istočnoj Europi uključivo i na području Republike Hrvatske. Trgovačka društva pod kontrolom podnositelja prijave aktivna u proizvodnji i emitiranju televizijskih kanala na području Republike Hrvatske su ORLANDO KLINCI d.o.o., FIGHT CHANNEL d.o.o.,  ADRIA NEWS d.o.o. te TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. Zagreb.
TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. je nesporno povezana osoba podnositelja prijave. Povezanost se u konkretnom slučaju očituje na način da je vlasnik podnositelja prijave trgovačko društvo United Media S.a.r.l., a isto društvo je konačni vlasnik trgovačkog društva Totalna televizija d.o.o.
Trgovačko društvo TOTALNA TELEVIZIJA d.o.o. je mrežni operator u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža (što isključuje usluge radiodifuzije) te usluge davanja pristupa internetu. Slijedom toga, na ovaj subjekt se primjenjuje odredba čl. 61, ZEM-a, prema kojoj operator koji obavlja djelatnost prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa ne može biti nakladnik televizije i/ili radija te pružatelj medijskih usluga iz članka 79. ovoga Zakona.
Zakonodavac je detaljnim uređivanjem pretpostavki povezanosti društava dao do znanja da povezanost osoba smatra važnim institutom u kontekstu propisa o zaštiti pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Nadalje, svi poduzetnici povezani zajedničkim kapitalom, kontrolom ili na drugi način u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima smatraju se jednim gospodarskim subjektom, a njihova povezanost procjenjuje se u smislu odredbe članka 53. ZEM-a. Zabrana iz čl. 61 ZEM ne temelji se na tržišnoj snazi, nego na nespojivosti uloge pružatelja medijskih usluga koji odabire i organizira medijski sadržaj s ulogom operatora koji pruža javnu uslugu prijenosa signala elektroničkim komunikacijskim mrežama ili daje na korištenje javnu komunikacijsku mrežu. 


http://www.e-mediji.hr/hr/novosti/vijece...ova-tv-dd/
Reply
Op, moraće nešto novo da smisle.
Reply
Možda malo van teme ali kad bi ovakav zakon postojao u Srbiji i primenjivao se, vrlo brzo bi prestala noćna mora za korisnke u pogledu dostupnosti kanala. Mislim na sukob monopola između Telekoma Srbije i SBB-a (Arena Sport vs Sport Klub) gde operateri za prenos slike i telekomunikacionih usluga prave sopstvene tv kanale koji su sredstvo za stvaranje konkurencije na tržištu.
Reply
Slovenia Broadband - kada je SBB promenio ime Glare Kolutam očima
[Image: mzAebF3.gif]
Reply
(16. Nov 2017, 01:00)laki2008 Wrote:  ali kad bi ovakav zakon postojao u Srbiji i primenjivao se

Tada bi Telekom Srbija ustupila sav sadržaj Telekomu Madagaskar i preko njega radila kanale i tako zaobilazila zakon, dakle isto ono što danas Hrvatski Telekom radi preko Telekom Srbije (Arena) jer kod kuće ne smije otvoriti kanal. "Veliki" će uvijek naći način kako da na finjaka zaobiđu zakon.
Reply
United Group još ne odustaje od Nove


'U ostalim članicama EU dopušteno je zajedničko vlasništvo pružatelja medijskih usluga i operatora'.
Nakon što je Vijeće za elektroničke medije donijelo jednoglasnu odluku da ne postoje zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda, a zbog nedopuštenosti koncentracije u smislu Zakona o elektroničkim medijima, komentar smo zatražili u United Groupu, vlasniku  Slovenia Broadbanda.

"Europski i lokalni pravni timovi United Groupa, koji su pripremili prijavu za ocjenu koncentracije za Agenciju, započeli su s proučavanjem odluke. To će prvenstveno biti rađeno iz perspektive je li odluka donesena u skladu s europskim načelom vladavine prava te jesu li se lokalni zakoni o medijima i zaštiti tržišnog natjecanja primjenili na nediskriminirajući način. Ako to nije slučaj, United Groupa će istražiti sve mogućnosti pravnih lijekova", odgovoreno nam je.

U svim ostalim državama članicama Europske unije, tvrde u Unitedu, dopušteno je zajedničko vlasništvo pružatelja medijskih usluga i operatora uz posebne uvjete, ako je to potrebno

. "Osnovno načelo razmjernosti EU predviđa primjenu najmanje štetnih ograničenja tržišnog natjecanja i slobodnu uspostavu usluga, kada su dostupna alternativna rješenja prikladna i dostatna za postizanje legitimnog cilja. To uključuje zasebne strukture upravljanja i vođenja te mjere vertikalne distribucije. Pravni timovi će nastojati utvrditi kako, s obzirom na ograničen udio Total TV-a na tržištu, može doći do ugrožavanja vezanog uz medijski pluralizam, koji je jedini javno politički cilj kojem se teži", rečeno nam je. United Group u većinskom je vlasništvu KKR-a, vodećeg globalnog investicijskog društva, s EBRD-om kao manjinskim vlasnikom.


http://www.poslovni.hr/marketing-i-medij...ove-334429
Reply
Ne shvatam kako su "kupili" televiziju a nisu proučili zakon.
Reply
United Grupa prodala Total TV HR i povlači se iz hrvatskog pay TV tržišta. Sad su stečeni uslovi da zvanično preuzmu Novu TV. To je očigledno razlog prodaje.
Reply
Misliš "prodala" ? :D
Reply
Upravo to  :D
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)